HOROSCOP DE TOP

www.acvaria.comjoi, 15 septembrie 2011

O adevarata lectie de viata!

Cuvânt de la Avva Isaac Sirul


- Lasă-te răstignit şi nu răstigni.
- Lasă-te nedreptăţit si nu nedreptăţi.
- Lasă-te bârfit şi nu bârfi.
- Fii blând, iar nu zelos şi rău.
- Veseleşte'te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng. Căci acesta este semnul curăţiei.
- Fii bolnav cu cei bolnavi.
- Plângi cu cei păcătoşi.
- Bucură'te cu cei ce se pocăiesc.
- Fii prieten cu toţi oamenii, dar şi singur în cugetul tău.
- Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate.
- Nu mustra pe cineva şi nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în vieţuirea lor.
- Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă'l. Iar dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă'l măcar şi nu'l ruşina.
- De nu te linişteşti cu inima, linişteşte'te măcar cu limba.
- Şi dacă nu poţi pune rânduială în gânduri, pune rânduială măcar cu trupul tău.
- Şi de nu poţi lucra cu trupul tău, întristează'te măcar în cugetul tău.
- Şi de nu poţi sta la priveghere, priveghează măcar şezând pe patul tău, sau chiar întins pe el.
- Iar de nu poţi posti două zile, posteşte măcar până seara. Şi de nu poţi până seara, păzeşte'te măcar să nu te saturi.
- De nu eşti curat în inima ta, fii curat măcar în trupul tău.
- De nu plângi în inima ta, îmbracă'ţi cu jale măcar faţa ta.
- De nu poţi milui, vorbeşte măcar ca un păcătos.
- De nu eşti făcător de pace, fii măcar neiubitor de tulburare.
- De nu te poţi strădui, fă'te măcar în cuget netrândav.
- De nu eşti biruitor asupra păcatelor, măcar să nu te mândreşti faţă de cei vinovaţi.
- De iubeşti blândeţea, rămâi în pace. Şi de te vei învrednici de pace, te vei bucura în toată vremea.
- Caută înţelepciunea şi nu aurul.
- Îmbracă'te în smerenie şi nu în mătase..
- Caută să dobândeşti pacea şi nu împărăţia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu